เหล็กฉีกรุ่นที่นิยมนำมาผลิตเป็นตะแกรงวอร์คเวย์สำหรับงานโซล่าเซลล์

เหล็กฉีกรุ่นที่นิยมนำมาผลิตเป็นตะแกรงวอร์คเวย์สำหรับทางเดินงานซ่อมบำรุงระบบโซล่าเซลล์ 

 

         ในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงาน พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไม่มีวันหมดไป และที่สำคัญพลังงานจากแสงอาทิย์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม แผงโซล่าเซลล์จึงถูกพัฒนาขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าทั้งรูปแบบของแผงโซล่าเซลล์และราคาที่ถูกลงด้วย และสิ่งที่ต้องใช้ควบคู่ไปด้วยกันกับระบบโซล่าเซลล์ก็คือตะแกรงวอร์คเวย์สำหรับงานซ่อมบำรุ่งแผ่งโซล่าเซลล์ ตะแกรงฉีกคือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของตะแกรงทางเดินสำหรับงานโซล่าเซลล์ และรุ่นตะแกรงฉีกที่นิยมใช้งานนำมาเป็นส่วนประกอบของตะแกรงวอร์คเวย์ ที่นิยมใช้งานมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันคือ

 

1. เหล็กฉีกรุ่น XS-43 (T.3.2mm SWD.22.0mm LWD.50.8mm W.3.5mm)

 

        เหล็กฉีกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการใช้งานกันอย่างมากที่สุดในหลายตะแกรงวอร์คเวย์ มีความหนา 3.2 มิลลิเมตร ทำให้เชื่อมได้อย่างง่ายด้วยเครื่องเชื่อมระบบไฟฟ้ารุ่นเก่า ด้วยความหนาที่มากและสันที่ต้องมากกว่าความหนาเหล็กฉีกรุ่นXS-43 นี้จึงมีความแข็งแรงสูงมาก ระยะ SUPPORT กว้างถึง 600 มิลลิเมตรได้โดยไม่ต้องมีกระดูกตรงกลาง ทนอุณหภูมิสูงได้โดยไม่มีการเสียรูปในขั้นตอนของการชุบฮอทดิฟกัลวาไนซ์ ทำให้เหล็กฉีกรุ่นXS-43 เป็นรุ่นที่นิยมนำมาใช้งานมากที่สุดในการผลิตตะแกรงวอร์คเวย์

 

2.เหล็กฉีกรุ่น XS-42 (T.2.3mm SWD.22.0mm LWD.50.8mm W.2.5mm)

 

         เหล็กฉีกรุ่นXS-42 เป็นอีกรุ่นที่นิยมนำมาใช้งานในการผลิตตะแกรงวอร์คเวย์สำหรับงานซ่อมบำรุ่งระบบโซล่าเซลล์ ความหนา 2.3 เพียงพอกับการรับน้ำหนักคนเดิน เหล็กฉีกรุ่นนี้ไม่มีปัญหาในการเชื่อม ชุบฮอดิฟกัลวาไนซ์ได้โดยไม่เสียรูป มีน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นXS-43 ทำให้น้ำหนักรวมของตะแกรงวอร์คเวย์มีน้ำหนักที่ไม่มากเกินจนไปกระทบกับโครงสร้างของหลังคาอาคารที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  เหล็กฉีกรุ่นXS-42 มีราคาประหยัดกว่าเหล็กฉีกรุ่นXS-43 เหล็กฉีกรุ่นนี้จึงเป็นเหล็กฉีกอีกรุ่นที่นิยมนำมาผลิตเป็นตะแกรงวอร์คเวย์

 

3.เหล็กฉีกรุ่น XS-33 (T.2.3mm SWD.12.0mm LWD.30.5mm W.3.0mm)

 

      เหล็กฉีกรุ่นXS-33 ด้วยช่องตาที่เล็กกว่าเหล็กฉีกรุ่นอื่นๆ  เหล็กฉีกรุ่นนี้จึงเป็นอีกรุ่นที่นิยมนำมาใช้งานในการผลิตตะแกรงวอร์คเวย์ การที่มีช่วงตาที่เล็กมีผลกับการเหยียบบนแผ่นตะแกรงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งตกไปในช่องตาของเหล็กฉีก และด้วยสันของเหล็กฉีกที่มากถึง3.0 มิลิเมตร กับความหนาแค่ 2.3 มิลลิเมตร จึงเพียงพอสำหรับการรับน้ำหนักคนเดินได้ และระยะSUPPORT ได้ถึง 400-500 มิลลิเมตรโดยไม่ต้องมีกระดูกตรงกลาง เหล็กฉีกรุ่นนี้ เชื่อมได้ดี ชุบฮอทดิฟกัลวาไนซ์ได้ แต่มีจำกัดเรื่องน้ำหนักของตะแกรงที่มากกว่าตะแกรงฉีกรุ่นอื่นๆ โครงสร้างหลังคาจึงต้องมีการออกแบบเพื่อรองรับตะแกรงวอร์คเวย์ที่นำเหล็กฉีกรุ่นนี้มาเป็นส่วนประกอบด้วย

 

4.เหล็กฉีกรุ่นXS-53 (T.3.2mm SWD.25.0mm LWD.61.0mm W.4.0mm)

 

         เหล็กฉีกรุ่นXS-53 มีคุณสมบัติต่างๆ คล้ายกับ เหล็กฉีกรุ่นXS-43 มีความหนาเท่ากันกับรุ่นXS-43 น้ำหนักใกล้เคียงกับรุ่นXS-43 ส่วนที่แตกต่างกันคือ ขนาดช่องตาของเหล็กฉีกรุ่นนี้มีขนาดช่องตาที่ใหญ่กว่าเหล็กฉีกรุ่นXS-43 แต่ถูกชดเชยเรี่องความแข็งแรงด้วยสันของตะแกรงเหล็กฉีกที่ใหญ่ถึง 4.0 มิลลิเมตร เหล็กฉีกรุ่นนี้มีพื้นที่เปิดเยอะกว่ารุ่นอื่นๆ ส่งผลให้การระบายความร้อนบนหลังคาได้ดีกว่าเหล็กฉีกรุ่นอื่นๆการสะสมของความร้อนบนหลังคาน้อยกว่าทำให้การส่งผ่านความร้อนลงมายังภายในอาคารน้อยกว่าด้วย เหล็กฉีกรุ่นนี้จึงเป็นอีกรุ่นที่นิยมใช้งานนำมาผลิตเป็นตะแกรงวอร์คเวย์