ชิ้นงานเลเซอร์ตามแบบ

         ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือชิ้นงานที่มีความยากมากในการผลิตถ้าใช้เครื่องจักรรุ่นเก่าที่ล้าสมัย บริษัท ณัฐทรัยพ์ฯ จึงกล้าลงทุนเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนีี้เพื่อรองรับชิ้นงานที่มีความละเอียดและซับซ้อน หรือชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง ทำให้ชิ้นงานของบริษัท รุ่งทรัพย์ฯ เป็นที่ยอมรับในตลาดถึงคุณภาพและราคาของชิ้นงานที่ถูกลงเนื่องจากของเสียที่ลดลง มีการส่งมอบที่ทันเวลา  ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม


ตัดเลเซอร์โลโก้ ลิเวอร์พูล
ตัดเลเซอร์ โลโก้ทำสีแดงลิเวอร์พูล
ตัดเลเซอร์ แมนยูทำสีดำ
ตัดเลเซอร์ โลโก้แมนยู
ตัดเลเซอร์สโมสรเลสเตอร์
ตัดเลเซอร์ชิ้นงานหนาเจาะรู
ตัดเลเซอร์สแตนเลสหนา
ตัดเลเซอร์เหล็กหนาเป็นวงกลมใหญ่
ตัดเลเซอร์พับ ทำเตเปอร์
ตัดเลเซอร์ชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดใหญ่
ตัดเลเซอร์ส่วนประกอบรถไถ
ตัดเลเซอร์ชิ้นงานขอบเป็นรู
ตัดเลเซอร์ ชุบกัลวาไนซ์
ตัดเลเซอร์ กระเดื่องกด
ตัดเลเซอร์พร้อมงานแมชชีน
ชิ้นงานเลเซอร์ที่ต้องการขนาดแม่นยำ
ชิ้นงานเลเซอร์ความเที่ยงตรงสูง
ตัดเลเซอร์ชิ้นงานบาง
ชิ้นงานเลเซอร์ตกแต่งรูปม้า
ชิ้นงานเลเซอร์เจาะรูกลม
ชิ้นงานเลเซอร์เพลทสี่เหลี่ยม

 • ตกแต่งอาคารการบินไทย
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่องเลเซอร์ หลังจากนั้นเครื่องจะทำการตัดตามแบ...

 • ลวดลายงานตัดเลเซอร์เพื่อตกแต่งอาคาร
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือชิ้นงานที่มีความยากมากในการผลิตถ้าใช้เครื่องจักรร...

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • ตะแกรงแผ่นเจาะรู
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • ตะแกรงเหล็กฉีก
  เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์...
 • ตะแกรงแผ่นลายกันลื่น
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นลายกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงา...

งานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์ตามแบบ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • งานเลเซอร์เพื่อการตกแต่งอาคาร
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เ...
 • งานเลเซอร์ลายต่างๆ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการ...

งานตกแต่งอาคาร