งานตกแต่งอาคารด้วยแผ่นเจาะรู


        ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถเจาะรูในลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่อคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่อง TURRET PUNCH หลังจากนั้นเครื่องจะทำการเจาะรูตามแบบที่เราเขียนแบบไว้ โดยช่างเขียนแบบสามารถกำหนดระยะต่างๆ ได้ เช่น ขนาดรู ระยะทึบ จำนวนรูเจาะและ ขนาดชิ้นงานได้ตามความต้องการหลังจากนั้นเครื่องจะทำการเจาะรูตามแบบที่เราเขียนแบบไว้ ทำให้ผลิตงานได้หลายหลายขนาดรูในแผ่นเดียวและหลายรูปแบบจากการขึ้นงานเพียงครั้งเดียว 

ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูเป็นหน้าต่าง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมเป็นหน้าต่าง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูเป็นหน้าต่างด้านขวา
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูสามเหลี่ยมทำสีขาว
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูแบบเขียนโปรแกรผลิต
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูตัดเป็นหกเหลี่ยม
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูแบบหลายขนาดรูทำสีขาว เหลือง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูขนาดใหญ่ทำสีเหลือง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูขนาดมาตรฐาน
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูขนาดใหญ่ทำสีขาว
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูตัดพับลอน
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยมมุม 90 องศา
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูแบบรูกลมมุม 90องศา
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูมุม 90 องศา พับมุม
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูทำเป็นราวกันตก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมโตขนาดใหญ่เป็นราวกันตก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมเชื่อมติดเหล็กกล่อง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมขนาดใหญ่มุม 60 องศา
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูเชื่อมกรอบเป็นผนังกันตก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูเชื่อมกรอบเป็นกันตก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยมทำเป็นบันได
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมพับเป็นบันได
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูกลมทำสีขาว
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูขอบรอบตัวทำเป็นบันไดสีดำ
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูรองรับขั้นบันได
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยมเป็นบันได
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูมุม 60 องศาเป็นบันได
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูเป็นฝ้าเพดาน
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูเป็นฝ้าเพดานประดับไฟ
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูเป็นฝ้าเพดานประดับไฟสวยงาม
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงแผ่นเจาะรูยาวเป็นฝ้าเพดานทำสีขาว

 • ตกแต่งอาคารด้วยงานเลเซอร์เป็นฝ้าเพดานพร้อมประดับไฟ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่องเลเซอร์ หลังจากนั้นเครื่องจะทำการตัดตามแ...

 • ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกทำสีทองสวยงาม
  เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงเหล็กฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์ยมาผลิตเป็นแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกได้ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่า...

 • ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายตีนเป็ดตัด พับเป็นบันได
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงานเข้าไปในเครื่องปั๊ม เครื่องปั๊มที่ทันสมัยจะสามารถปั๊มลายตีนไก่ได้เต็มแผ่นโดยไม่ต้อ...

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • ตะแกรงแผ่นเจาะรู
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • ตะแกรงเหล็กฉีก
  เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์...
 • ตะแกรงแผ่นลายกันลื่น
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นลายกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงา...

งานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์ตามแบบ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • งานเลเซอร์เพื่อการตกแต่งอาคาร
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เ...
 • งานเลเซอร์ลายต่างๆ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการ...

งานตกแต่งอาคาร