งานตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีก


         เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงเหล็กฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์ยมาผลิตเป็นแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกได้ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างมาก ทำให้ราคาตะแกรงฉีกถูกลงโดยที่ไม่ต้องลดน้ำหนักแผ่น ด้วยความหลากหลายแบบของตะแกรงฉีก จึงสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น นำไปเป็นงานตกแต่งภายในอาคาร งานตกแต่งภายนอกอาคาร ทำเป็นผนังกั้น ทำเป็นชั้นวางและอื่นๆตามความต้องการของผู้ออกแบบ ซึ่งทางโรงงานรุ่งทรัพย์ฯ มีบริการตัด พับ เชื่อมประกอบเข้าโครงตามแบบ และงานทำสีตามความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วย 

ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกอาคารขนาดใหญ่ทำสีทอง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกหุ้มตัวอาคารสูง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกอาคารลานจอดรถ
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นผนังกันแสงทำสีทอง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกอาคารขนาดเล็ก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นที่กันแสงอาคาร
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกแบบโมเดรินท์
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นฟาสาดขนาดเล็ก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเชื่อมเข้ากรอบทำสีขาว
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกแบบปลายปล่อย
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงอลูมิเนียมฉีก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกทำสีทองอาคารขนาดเล็ก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกทีสีขาว
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกช่องตาขนาเล็ก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกทำสีขาวตกแต่งภายในอาคาร
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นราวกันตก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นผนังกั้นห้อง
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นราวกันตก
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นผนังกันตกห้องอ่านหนังสือ
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นสนามเด็กเล่นทำสีดำ
ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกเป็นตะแกรทางเดิน
ตะแกรงเหล็กฉีกเชื่อมเข้ากรอบเป็นตะแกรงทางเดินทำสีดำ

 • ตกแต่งอาคารด้วยงานเลเซอร์เป็นฝ้าเพดานพร้อมประดับไฟ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่องเลเซอร์ หลังจากนั้นเครื่องจะทำการตัดตามแ...

 • ตกแต่งอาคารด้วยแผ่นเจาะรูประดับไฟสีขาวฟ้า
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถเจาะรูในลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่อคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่อง TURRET PUNCH หลังจากนั้นเครื่องจะทำการเจาะรูต...

 • ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายตีนเป็ดตัด พับเป็นบันได
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงานเข้าไปในเครื่องปั๊ม เครื่องปั๊มที่ทันสมัยจะสามารถปั๊มลายตีนไก่ได้เต็มแผ่นโดยไม่ต้อ...

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • ตะแกรงแผ่นเจาะรู
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • ตะแกรงเหล็กฉีก
  เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์...
 • ตะแกรงแผ่นลายกันลื่น
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นลายกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงา...

งานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์ตามแบบ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • งานเลเซอร์เพื่อการตกแต่งอาคาร
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เ...
 • งานเลเซอร์ลายต่างๆ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการ...

งานตกแต่งอาคาร