งานตกแต่งอาคารด้วยแผ่นลายกันลื่น

 

       ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงานเข้าไปในเครื่องปั๊ม เครื่องปั๊มที่ทันสมัยจะสามารถปั๊มลายตีนไก่ได้เต็มแผ่นโดยไม่ต้องเหลือพื้นที่ขอบไว้ในการจับแผ่นเลยทำให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว มีความสวยงาม ใช้งานได้เต็มแผ่น ลดระยะเวลาในการผลิตลงกว่าเดิมมาก ทำให้ต้นทุนถูกลง  ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นของบริษัท ณัฐทรัพย์ฯ จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในท้องตลาด รวมถึง บริษัทฯยังมีบริการงาน ตัด พับ เชื่อมประกอบตะแกรงแผ่นลายกันลื่นตามแบบของลูกค้าอีกด้วย  บริษัท ณัฐทรัพย์ฯ ยังสามารถผลิตตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายอื่นๆได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ลายเหรียญบาท  ลายปุ่มในสนามบินสุวรรณภูมิ  ลายนูนทะลุ  ลายนูนตรง ลายนูนยาว รวมถึงตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายตีนเป็ดและลายตีนไก่แบบท้องเรียบหรือเรียกตามกรรมวิธีในการผลิตว่าตะแกรงกันลื่นแบบแผ่นรีด 

ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายตีนไก่ปูพิ้นโรงงาน
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายตีนไก่ปูพื้น
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายตีนไก่ปูพื้น
อลูมิเนียมตะแกรงแผ่นลายตีนไก่ปูพิ้นกันลื่น
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นอลูมิเนียมปูพื้นรถตู้
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นอลูมิเนียมลายตีนไก่
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นอลูมิเนียมปูพื้นโรงงาน
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นอลูมิเนียมเป็นบาร์เหล้า
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายตีนเป็ดปูพื้นห้องไฟฟ้า
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นลายตีนไก่เป็นผนัง
ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นอลูมิเนียมตัดพับเป็นกล่อง
งานเชื่อมบันไดตะแกรงกันลื่นเป็นบันไดหนีไฟ
ตะแกรงกันลื่นลายตีนไก่เชื่อมเป็นบันไดหนีไฟ นอกอาคาร
ตัด พับ ตะแกรงแผ่นลายกันลื่นให้ได้มุมฉากโดยการใช้เครื่องวัดมุม ดิจิตอล
ตัด พับตะแกรงแผ่นลายกันลื่นพร้อมเครื่องมือวัดองศา
ตัด พับตะแกรงแผ่นลายกันลื่นได้องศาเท่ากันทุกแผ่น
ตัด พับตะแกรงแผ่นลายกันลื่น
ตัด พับตะแกรงแผ่นลายกันลื่นได้องศาเท่ากัน
ตัด พับตะแกรงแผ่นลายกันลื่นอลูมิเนียมเป็นขอบบันได
ตัด พับตะแกรงแผ่นลายกันลื่นอลูมิเนียมลายตีนเป็ดเป็นบันไดทางขึ้นรถบันทุก

 • ตกแต่งอาคารด้วยงานเลเซอร์เป็นฝ้าเพดานพร้อมประดับไฟ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่องเลเซอร์ หลังจากนั้นเครื่องจะทำการตัดตามแ...

 • ตกแต่งอาคารด้วยแผ่นเจาะรูประดับไฟสีขาวฟ้า
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถเจาะรูในลักษณะต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เครื่อคอมพิวเตอร์แล้วส่งแบบไปยังเครื่อง TURRET PUNCH หลังจากนั้นเครื่องจะทำการเจาะรูต...

 • ตกแต่งอาคารด้วยตะแกรงเหล็กฉีกทำสีทองสวยงาม
  เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงเหล็กฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์ยมาผลิตเป็นแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกได้ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่า...

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • ตะแกรงแผ่นเจาะรู
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • ตะแกรงเหล็กฉีก
  เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์...
 • ตะแกรงแผ่นลายกันลื่น
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นลายกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงา...

งานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์ตามแบบ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • งานเลเซอร์เพื่อการตกแต่งอาคาร
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เ...
 • งานเลเซอร์ลายต่างๆ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการ...

งานตกแต่งอาคาร