ตะแกรงเหล็กฉีก


       เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์ยมาผลิตเป็นแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกได้ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างมาก ทำให้ราคาตะแกรงฉีกถูกลงโดยที่ไม่ต้องลดน้ำหนักแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีกของ บริษัทณัฐทรัพย์ ฯ จึงได้รับความนิยมใช้งานเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานก่อสร้างอาคาร งานตกแต่งภายใน งานในอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทางบริษัทฯ ยังมีบริการ งานตัด พับ เชื่อมประกอบตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และงานเคลือบผิวแบบต่างๆเช่น การชุบกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม การชุบพาวเดอร์โค้ทเพื่อความสวยงาม การทาสีเพื่อป้องกันสนิม บริษัทฯ ยังมีสต๊อกไว้เพื่อบริการจัดส่งให้กับลูกค้า พร้อมรถบริการจัดส่งถึงหน้างานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย 


ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 ทำสีดำ
สันตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีกทำสีดำ
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-31
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-32
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-33
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-35
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-41
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-42
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-43
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-31
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-52
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-53
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น G-5
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-61
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-62
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-63
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS-71
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น CT-1
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น CT-3
ตะแกรงฉีก รุ่น CT-1
ตะแกรงเหล็กฉีก XS-34
มาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกที่ใช้ทั่วโลก

 • ตะแกรงแผ่นเจาะรูกลม ตะแกรงแผ่นเจาะรูยาว ตะแกรงแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือชิ้นงานที่มีความยากมากในการผลิตถ้าใช้เครื่องจักรรุ่...

 • checker-tiles-28daimond-plate-29-250x250.jpg
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นลายกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงานเข้าไปในเครื่องปั๊ม เครื่องปั๊มที่ทันสมัยจะสามารถปั๊มลายตีนไก่ได้เต็มแผ่นโดยไม่...

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • ตะแกรงแผ่นเจาะรู
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • ตะแกรงเหล็กฉีก
  เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสามารถผลิตตะแกรงฉีกได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยสามารถนำเหล็กที่เป็นม้วนคอล์...
 • ตะแกรงแผ่นลายกันลื่น
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถผลิตตะแกรงแผ่นลายกันลื่นได้อย่างรวดเร็วโดยการป้อนแผ่นชิ้นงา...

งานเลเซอร์

 • ชิ้นงานเลเซอร์ตามแบบ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการผล...
 • งานเลเซอร์เพื่อการตกแต่งอาคาร
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถตัดแผ่นด้วยเครื่องเลเซอร์ด้อย่างง่ายดาย โดยการเขียนแบบที่เ...
 • งานเลเซอร์ลายต่างๆ
  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ใขข้อจำกัดของเครื่องจักรรุ่นเก่าๆได้ และเพื่อรองรับการ...

งานตกแต่งอาคาร